Ngày 30/05/2023
30-05 01:30
Deportivo Paraguayo
0-0
Centro Espanol
Ngày 04/06/2023
04-06 01:30
CA Lugano
2-2
Centro Espanol
04-06 01:30
Central Ballester
0-1
Juventud Unida
04-06 01:30
Mercedes
1-1
Argentino de Rosario
Ngày 20/06/2023
20-06 01:30
Deportivo Muniz
1-0
Deportivo Paraguayo
20-06 01:30
Central Ballester
0-0
Mercedes
20-06 01:40
Sportivo Barracas
0-0
Argentino de Rosario
20-06 01:30
CA Lugano
2-0
Juventud Unida
Ngày 11/09/2023
11-09 01:30
Deportivo Paraguayo
0-0
Sportivo Barracas
11-09 01:30
Centro Espanol
1-1
CA Lugano
Ngày 25/09/2023
25-09 01:30
Deportivo Paraguayo
4-0
Deportivo Muniz
25-09 01:30
Centro Espanol
4-2
Defensores de Cambaceres
Ngày 19/03/2023
19-03 01:30
Central Ballester
0-1
Deportivo Paraguayo
19-03 01:30
CA Lugano
0-1
El Porvenir
19-03 01:30
Centro Espanol
1-1
Mercedes
Ngày 02/04/2023
02-04 01:30
Juventud Unida
2-0
El Porvenir
02-04 01:30
Centro Espanol
2-3
Deportivo Muniz
02-04 01:30
Central Ballester
1-2
Argentino de Rosario
02-04 01:30
CA Lugano
2-1
Mercedes
02-04 01:30
Defensores de Cambaceres
1-1
Deportivo Paraguayo
Ngày 16/04/2023
16-04 01:30
CA Lugano
0-0
Deportivo Muniz
16-04 01:30
Juventud Unida
2-1
Mercedes
Ngày 03/05/2023
03-05 01:30
Defensores de Cambaceres
0-1
Centro Espanol
03-05 01:30
Juventud Unida
1-1
Deportivo Muniz
03-05 01:30
Sportivo Barracas
1-0
Argentino de Rosario
Ngày 14/05/2023
14-05 01:30
Deportivo Paraguayo
3-1
Argentino de Rosario
14-05 01:30
El Porvenir
2-0
Deportivo Muniz
Ngày 29/05/2023
29-05 01:30
Mercedes
0-3
Deportivo Muniz
29-05 01:30
Juventud Unida
3-0
Defensores de Cambaceres
29-05 01:30
Sportivo Barracas
1-3
CA Lugano
29-05 01:30
El Porvenir
2-0
Central Ballester
Ngày 06/06/2023
06-06 01:40
Deportivo Muniz
0-1
El Porvenir
06-06 01:30
Sportivo Barracas
2-0
Deportivo Paraguayo
Ngày 24/09/2023
24-09 01:30
Argentino de Rosario
2-0
Sportivo Barracas
24-09 01:30
Mercedes
0-0
Central Ballester
Ngày 21/03/2023
21-03 01:30
Deportivo Muniz
2-1
Argentino de Rosario
21-03 01:30
Defensores de Cambaceres
0-2
Sportivo Barracas
Ngày 18/04/2023
18-04 01:30
Defensores de Cambaceres
2-0
Argentino de Rosario
Ngày 10/09/2023
10-09 01:30
El Porvenir
0-1
Deportivo Muniz
Ngày 13/09/2023
13-09 00:00
Juventud Unida
1-2
Central Ballester
Ngày 26/09/2023
26-09 01:30
Juventud Unida
0-2
CA Lugano
Ngày 18/09/2023
18-09 01:30
CA Lugano
0-2
Deportivo Paraguayo
Ngày 26/03/2023
26-03 01:30
El Porvenir
1-1
Defensores de Cambaceres
26-03 01:30
Deportivo Paraguayo
0-1
CA Lugano
26-03 01:30
Mercedes
1-0
Central Ballester
26-03 01:30
Argentino de Rosario
0-0
Centro Espanol
Ngày 20/09/2023
20-09 01:30
Deportivo Muniz
0-0
Centro Espanol
20-09 01:30
Central Ballester
0-3
Argentino de Rosario
Ngày 03/07/2023
03-07 01:40
Defensores de Cambaceres
0-0
Juventud Unida
03-07 01:30
CA Lugano
2-1
Mercedes
Ngày 18/07/2023
18-07 01:30
El Porvenir
0-2
Argentino de Rosario
Ngày 31/07/2023
31-07 01:30
Deportivo Paraguayo
0-1
Argentino de Rosario
Ngày 22/08/2023
22-08 01:30
Centro Espanol
2-1
Sportivo Barracas
22-08 01:30
Juventud Unida
3-1
Mercedes
22-08 01:30
El Porvenir
3-1
CA Lugano
Ngày 04/07/2023
04-07 01:30
Deportivo Muniz
0-2
Argentino de Rosario
04-07 01:30
Sportivo Barracas
0-0
Central Ballester
Ngày 17/07/2023
17-07 01:30
CA Lugano
0-0
Sportivo Barracas
Ngày 01/08/2023
01-08 01:30
Deportivo Muniz
1-1
CA Lugano
01-08 01:30
Centro Espanol
1-4
Mercedes
01-08 01:30
El Porvenir
1-0
Central Ballester
Ngày 16/05/2023
16-05 01:30
Juventud Unida
1-0
Central Ballester
16-05 01:30
Sportivo Barracas
0-0
Centro Espanol
Ngày 11/06/2023
11-06 01:30
Argentino de Rosario
0-0
Central Ballester
Ngày 25/06/2023
25-06 01:30
Mercedes
0-0
Sportivo Barracas
25-06 01:30
Argentino de Rosario
4-2
CA Lugano
Ngày 10/07/2023
10-07 01:30
Juventud Unida
1-1
El Porvenir
10-07 01:30
Argentino de Rosario
3-1
Defensores de Cambaceres
Ngày 24/07/2023
24-07 01:30
Mercedes
1-0
El Porvenir
24-07 01:30
Argentino de Rosario
1-2
Centro Espanol
Ngày 06/08/2023
06-08 01:30
Mercedes
0-2
Deportivo Paraguayo
06-08 01:30
Argentino de Rosario
1-0
Juventud Unida
Ngày 13/06/2023
13-06 01:30
Juventud Unida
0-1
Sportivo Barracas
13-06 01:30
Deportivo Paraguayo
1-1
CA Lugano
13-06 01:30
Centro Espanol
3-0
Deportivo Muniz
Ngày 27/06/2023
27-06 01:30
Centro Espanol
1-0
El Porvenir
Ngày 09/07/2023
09-07 01:30
Mercedes
3-2
Deportivo Muniz
09-07 01:30
Deportivo Paraguayo
0-4
Centro Espanol
09-07 01:30
Central Ballester
1-2
CA Lugano
Ngày 23/07/2023
23-07 01:30
Central Ballester
1-2
Defensores de Cambaceres
Ngày 07/08/2023
07-08 01:30
Sportivo Barracas
2-1
El Porvenir
07-08 01:30
Central Ballester
0-2
Centro Espanol
Ngày 17/04/2023
17-04 01:30
Sportivo Barracas
1-0
Deportivo Paraguayo
17-04 01:30
Central Ballester
1-1
Centro Espanol
Ngày 30/04/2023
30-04 01:30
El Porvenir
2-1
Mercedes
30-04 01:30
CA Lugano
2-0
Central Ballester
Ngày 15/05/2023
15-05 01:30
Defensores de Cambaceres
2-1
CA Lugano
Ngày 26/06/2023
26-06 01:30
Juventud Unida
1-1
Deportivo Muniz
26-06 01:30
Deportivo Paraguayo
0-1
Defensores de Cambaceres
Ngày 25/07/2023
25-07 01:30
Juventud Unida
0-0
Deportivo Paraguayo
Ngày 11/04/2023
11-04 01:30
Deportivo Muniz
2-0
Central Ballester
Ngày 08/08/2023
08-08 01:30
CA Lugano
1-2
Defensores de Cambaceres
Ngày 24/04/2023
24-04 01:30
Deportivo Muniz
0-1
Defensores de Cambaceres
24-04 01:30
Centro Espanol
3-0
CA Lugano
Ngày 09/05/2023
09-05 01:30
Central Ballester
0-1
Defensores de Cambaceres
Ngày 24/05/2023
24-05 00:00
CA Lugano
2-1
Juventud Unida
Ngày 10/06/2023
10-06 06:40
El Porvenir
2-1
Defensores de Cambaceres
Ngày 08/04/2023
08-04 01:30
Mercedes
1-1
Defensores de Cambaceres
08-04 01:40
Argentino de Rosario
3-0
CA Lugano
Ngày 10/05/2023
10-05 01:30
Deportivo Muniz
1-0
Sportivo Barracas
10-05 01:30
Centro Espanol
2-0
Juventud Unida
Ngày 21/05/2023
21-05 00:00
Argentino de Rosario
2-4
Mercedes
21-05 00:00
Central Ballester
0-1
Sportivo Barracas
Ngày 16/09/2023
16-09 01:30
Defensores de Cambaceres
2-2
El Porvenir
Ngày 26/07/2023
26-07 01:30
Sportivo Barracas
1-0
Deportivo Muniz
Ngày 23/04/2023
23-04 01:30
Mercedes
2-1
Sportivo Barracas
23-04 01:30
Argentino de Rosario
1-1
Juventud Unida
Ngày 23/05/2023
23-05 01:30
Deportivo Muniz
1-0
Deportivo Paraguayo
23-05 01:30
Centro Espanol
0-2
El Porvenir
Ngày 15/07/2023
15-07 01:30
Centro Espanol
2-1
Juventud Unida
Ngày 09/04/2023
09-04 01:30
El Porvenir
2-0
Sportivo Barracas
09-04 01:30
Deportivo Paraguayo
1-1
Juventud Unida
Ngày 07/05/2023
07-05 01:30
Mercedes
1-1
Deportivo Paraguayo
07-05 01:30
Argentino de Rosario
1-0
El Porvenir
Ngày 17/06/2023
17-06 01:30
Defensores de Cambaceres
2-1
Centro Espanol
Ngày 19/09/2023
19-09 01:30
Sportivo Barracas
3-1
Juventud Unida
Ngày 16/07/2023
16-07 01:30
Deportivo Muniz
0-1
Central Ballester
16-07 01:30
Defensores de Cambaceres
2-0
Mercedes
Ngày 28/03/2023
28-03 01:30
Sportivo Barracas
3-2
Juventud Unida
Ngày 30/07/2023
30-07 01:30
Defensores de Cambaceres
0-0
Sportivo Barracas
Ngày 25/04/2023
25-04 01:30
Deportivo Paraguayo
0-0
El Porvenir
Ngày 09/09/2023
09-09 01:30
Argentino de Rosario
1-2
Mercedes
Ngày 02/07/2023
02-07 01:30
El Porvenir
2-0
Deportivo Paraguayo
Ngày 21/08/2023
21-08 01:30
Defensores de Cambaceres
0-5
Deportivo Muniz
Ngày 23/08/2023
23-08 01:30
Deportivo Paraguayo
0-0
Central Ballester
Kết quả Argentina Ding Group Tebolidun League Manchester tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay Argentina Ding Group Tebolidun League Manchester màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ Argentina Ding Group Tebolidun League Manchester theo thời gian thực ngay tại kqbd123.com