Ngày 24/07/2023
24-07 22:59
Sellos Colombianos
3-2
Real Santuario
24-07 21:00
Lula FC
0-2
Talento y Vida
Ngày 06/08/2023
06-08 02:30
Real Santuario
3-0
Universidad de Antioquia
Ngày 19/06/2023
19-06 04:20
Total Soccer FC
1-3
Medellin City FC
19-06 02:10
Sol de Oriente
0-5
Deportivo Alexis Garcia
19-06 20:00
Sellos Colombianos
0-3
Soccer Law
Ngày 20/06/2023
20-06 04:10
Ferrovalvulas FC
1-0
Rionegro Aguilas Reserves
Ngày 17/08/2023
17-08 00:10
Sol de Oriente
1-2
Politecnico J.I.C.
Ngày 26/03/2023
26-03 00:00
Total Soccer FC
1-1
Ferrovalvulas FC
Ngày 02/08/2023
02-08 00:10
Politecnico J.I.C.
0-2
Total Soccer FC
02-08 20:00
Envigado FC Reserves
1-0
Club Deportivo La Chalaca
Ngày 08/05/2023
08-05 22:00
Club Deportivo La Chalaca
2-2
Real Santuario
08-05 22:59
Total Soccer FC
0-1
Soccer Law
Ngày 27/09/2023
27-09 20:00
Envigado FC Reserves
3-1
Sellos Colombianos
Ngày 18/09/2023
18-09 04:20
Real Santuario
0-1
Envigado FC Reserves
18-09 01:00
E.D.P IND. Medellin
0-0
Molino Viejo
18-09 06:30
Deportivo Alexis Garcia
2-0
Atletico Nacional Medellin Reserves
Ngày 13/08/2023
13-08 03:10
Ferrovalvulas FC
2-2
E.D.P IND. Medellin
Ngày 28/03/2023
28-03 22:10
Medellin City FC
2-0
Talento y Vida
Ngày 14/08/2023
14-08 22:59
Sellos Colombianos
1-1
Medellin City FC
14-08 21:10
Lula FC
1-0
Real Santuario
Ngày 26/06/2023
26-06 22:10
Club Deportivo La Chalaca
1-1
Molino Viejo
26-06 22:40
E.D.P IND. Medellin
4-1
Total Soccer FC
26-06 00:10
Talento y Vida
3-3
Ferrovalvulas FC
Ngày 11/07/2023
11-07 21:00
Rojo FC
3-3
E.D.P IND. Medellin
11-07 21:10
Universidad de Antioquia
1-1
Atletico Nacional Medellin Reserves
Ngày 03/06/2023
03-06 08:10
Politecnico J.I.C.
1-0
E.D.P IND. Medellin
Ngày 14/03/2023
14-03 01:10
Molino Viejo
2-1
FC Leones Reserves
Ngày 02/07/2023
02-07 22:59
E.D.P IND. Medellin
1-1
Lula FC
02-07 22:10
Soccer Law
2-1
Ferrovalvulas FC
Ngày 19/09/2023
19-09 22:10
Sellos Colombianos
1-3
Medellin City FC
19-09 00:10
Talento y Vida
0-5
Lula FC
Ngày 10/03/2023
10-03 22:10
Rojo FC
1-1
CD Gallegol S.A.S.
Ngày 06/03/2023
06-03 23:10
Ferrovalvulas FC
0-2
Politecnico J.I.C.
06-03 21:10
Lula FC
2-1
Medellin City FC
Ngày 03/05/2023
03-05 00:10
Rionegro Aguilas Reserves
0-2
Envigado FC Reserves
Ngày 02/05/2023
02-05 04:50
Soccer Law
1-2
Molino Viejo
Ngày 23/07/2023
23-07 01:00
Total Soccer FC
1-0
Envigado FC Reserves
Ngày 15/08/2023
15-08 00:10
Politecnico J.I.C.
0-0
Envigado FC Reserves
Ngày 18/06/2023
18-06 22:10
CD Gallegol S.A.S.
0-3
Real Santuario
Ngày 31/08/2023
31-08 00:10
E.D.P IND. Medellin
4-1
Sellos Colombianos
Ngày 08/08/2023
08-08 04:20
Club Deportivo La Chalaca
1-2
Sol de Oriente
08-08 02:20
Deportivo Alexis Garcia
3-1
Lula FC
08-08 22:10
Medellin City FC
1-0
Ferrovalvulas FC
Ngày 17/07/2023
17-07 22:10
Club Deportivo La Chalaca
3-1
Rojo FC
Ngày 07/03/2023
07-03 00:10
CD Gallegol S.A.S.
1-2
Total Soccer FC
07-03 22:10
Universidad de Antioquia
0-2
E.D.P IND. Medellin
07-03 22:00
FC Leones Reserves
1-3
Envigado FC Reserves
Ngày 27/03/2023
27-03 20:00
Rojo FC
6-1
FC Leones Reserves
27-03 22:10
Club Deportivo La Chalaca
2-3
Soccer Law
Ngày 25/04/2023
25-04 20:10
Envigado FC Reserves
1-2
Soccer Law
25-04 20:00
E.D.P IND. Medellin
3-1
Deportivo Alexis Garcia
Ngày 08/06/2023
08-06 00:10
Sol de Oriente
1-4
Rionegro Aguilas Reserves
Ngày 30/08/2023
30-08 00:00
Politecnico J.I.C.
3-5
FC Leones Reserves
30-08 22:30
Atletico Nacional Medellin Reserves
3-1
Lula FC
Ngày 11/09/2023
11-09 21:00
Lula FC
4-0
Ferrovalvulas FC
11-09 04:10
CD Gallegol S.A.S.
1-2
Rojo FC
Ngày 24/04/2023
24-04 21:10
Rojo FC
1-1
Sellos Colombianos
Ngày 17/06/2023
17-06 02:00
Universidad de Antioquia
2-2
Lula FC
17-06 20:10
Rojo FC
2-3
Atletico Nacional Medellin Reserves
Ngày 22/08/2023
22-08 22:40
Atletico Nacional Medellin Reserves
1-1
Sellos Colombianos
Ngày 25/05/2023
25-05 20:10
Envigado FC Reserves
1-1
Real Santuario
Ngày 09/03/2023
09-03 00:10
Sol de Oriente
0-0
Molino Viejo
Ngày 25/06/2023
25-06 22:00
Rionegro Aguilas Reserves
0-0
Sellos Colombianos
25-06 22:10
Soccer Law
1-0
Universidad de Antioquia
Ngày 08/03/2023
08-03 00:10
Soccer Law
1-1
Atletico Nacional Medellin Reserves
Ngày 19/07/2023
19-07 22:10
Talento y Vida
1-2
Politecnico J.I.C.
Ngày 21/06/2023
21-06 22:00
FC Leones Reserves
5-4
Talento y Vida
Ngày 21/04/2023
21-04 22:00
Medellin City FC
2-2
Real Santuario
Ngày 18/07/2023
18-07 20:00
Envigado FC Reserves
1-1
Molino Viejo
Ngày 24/03/2023
24-03 00:00
Talento y Vida
2-5
Atletico Nacional Medellin Reserves
Ngày 15/04/2023
15-04 00:10
Universidad de Antioquia
3-3
Molino Viejo
15-04 00:10
Ferrovalvulas FC
1-3
Rojo FC
Ngày 05/06/2023
05-06 20:10
FC Leones Reserves
3-2
Soccer Law
05-06 23:10
Sellos Colombianos
1-5
Universidad de Antioquia
05-06 21:10
Ferrovalvulas FC
0-1
Lula FC
Ngày 12/09/2023
12-09 22:00
Medellin City FC
2-2
Total Soccer FC
12-09 22:59
Politecnico J.I.C.
0-2
Sellos Colombianos
Ngày 25/07/2023
25-07 22:00
FC Leones Reserves
1-7
Medellin City FC
Ngày 06/05/2023
06-05 21:10
Envigado FC Reserves
5-0
Talento y Vida
Ngày 15/06/2023
15-06 22:10
Medellin City FC
1-2
Molino Viejo
Ngày 13/06/2023
13-06 22:59
E.D.P IND. Medellin
2-1
Envigado FC Reserves
Ngày 28/04/2023
28-04 00:10
CD Gallegol S.A.S.
0-0
Ferrovalvulas FC
Ngày 13/09/2023
13-09 22:00
Rionegro Aguilas Reserves
3-1
FC Leones Reserves
13-09 22:40
SD Atletico Nacional Reserves
3-1
Universidad de Antioquia
Ngày 13/03/2023
13-03 23:10
Total Soccer FC
1-2
Sol de Oriente
13-03 22:20
Club Deportivo La Chalaca
3-2
Universidad de Antioquia
13-03 20:20
Envigado FC Reserves
1-1
Ferrovalvulas FC
Ngày 29/08/2023
29-08 20:00
Envigado FC Reserves
1-4
Sol de Oriente
29-08 22:00
Medellin City FC
3-2
Universidad de Antioquia
Ngày 16/05/2023
16-05 22:59
Sellos Colombianos
4-6
FC Leones Reserves
Ngày 23/05/2023
23-05 04:10
FC Leones Reserves
3-2
Universidad de Antioquia
23-05 04:00
CD Gallegol S.A.S.
0-2
Soccer Law
Ngày 01/05/2023
01-05 22:10
Sellos Colombianos
3-3
CD Gallegol S.A.S.
Ngày 26/09/2023
26-09 22:25
Medellin City FC
3-3
Soccer Law
Ngày 20/09/2023
20-09 20:00
Total Soccer FC
1-1
Envigado FC Reserves
20-09 00:10
Universidad de Antioquia
0-2
CD Gallegol S.A.S.
Ngày 04/07/2023
04-07 02:10
Deportivo Alexis Garcia
0-0
CD Gallegol S.A.S.
Ngày 15/05/2023
15-05 23:30
Soccer Law
2-0
Rojo FC
15-05 21:30
Lula FC
0-6
CD Gallegol S.A.S.
Ngày 17/04/2023
17-04 22:59
Sellos Colombianos
4-2
Total Soccer FC
17-04 21:15
Lula FC
2-1
Envigado FC Reserves
17-04 22:00
FC Leones Reserves
2-4
CD Gallegol S.A.S.
Ngày 22/05/2023
22-05 04:00
Molino Viejo
2-2
Deportivo Alexis Garcia
22-05 20:10
Total Soccer FC
3-2
Talento y Vida
Ngày 11/05/2023
11-05 00:00
Sol de Oriente
2-1
Sellos Colombianos
Ngày 31/07/2023
31-07 01:10
Sol de Oriente
2-1
Atletico Nacional Medellin Reserves
Ngày 07/06/2023
07-06 20:10
Envigado FC Reserves
3-1
Medellin City FC
Ngày 16/09/2023
16-09 00:10
Ferrovalvulas FC
1-1
Rionegro Aguilas Reserves
Ngày 27/06/2023
27-06 22:10
Medellin City FC
2-0
Rojo FC
Ngày 16/08/2023
16-08 00:10
Rionegro Aguilas Reserves
7-1
Talento y Vida
Ngày 15/09/2023
15-09 00:00
Soccer Law
2-3
Politecnico J.I.C.
Ngày 28/08/2023
28-08 22:10
Club Deportivo La Chalaca
5-3
Ferrovalvulas FC
Kết quả Khu vực Colombia tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay Khu vực Colombia màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ Khu vực Colombia theo thời gian thực ngay tại kqbd123.com