Belgium U16
00:00 20/09/2023
2-1
0-0
0-0
Turkey U16
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng